Equipación PSG x BAPE

43,00

100: Busto 31 Longitud 41 Longitud pantalones 32 Cintura 21

110: Busto 33 Longitud 44 Longitud pantalones 35 Cintura 23

120: Busto 36 Longitud 47 Longitud Pantalones 38 Cintura 24

130: Busto 38 Longitud 51 Longitud pantalones 41 Cintura 25

140: Busto 40 Longitud 55 Longitud pantalones 44 Cintura 27